Soutěž středoškolských studentů Spotřeba pro život

Soutěž každoročně vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest. Jejím posláním je poskytnout spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách časopisu dTest, webových stránkách www.dtest.cz, prostřednictvím informačních brožur i na poradenské lince publikuje každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližuje práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radí, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.

Soutěž je určena pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež. Studenti v něm zužitkují vlastní zkušenosti s daným tématem, mohou také zpracovat test výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky.

Ze zpracovaných soutěžních časopisů vybírá odborná porota pět časopisů, jejichž autoři obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže a jejími podporovateli. První tři kolektivy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu exkurzi do největší české třídírny balíků či vysoce specializovaného pracoviště pro příjem tísňového volání. Každá škola zapojená do soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Soutěž zaštítilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Český telekomunikační úřad a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Soutěž je uvedena v přehledu soutěží a přehlídek, který schvaluje a ve svém věstníku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.