Soutěž středoškolských studentů Spotřeba pro život

Soutěž každoročně vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest. Jejím posláním je poskytnout spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách časopisu dTest, webových stránkách www.dtest.cz, prostřednictvím informačních brožur i na poradenské lince publikuje každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližuje práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radí, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.

Soutěž je určena pro studenty středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých.

Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež. Studenti v něm zužitkují vlastní zkušenosti s daným tématem, mohou také zpracovat test výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, osm až dvanáct číslovaných stran obsahu a čtyři strany samostatné obálky.

Ze zpracovaných soutěžních časopisů vybírá odborná porota pět časopisů, jejichž autoři obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže a jejími podporovateli. První tři kolektivy získají spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Každá škola zapojená do soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Soutěž zaštítilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Český telekomunikační úřad a místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.