Studentská soutěž Spotřeba pro život 2017 zná své vítěze

Hned několik desítek doručených časopisů přinesl právě ukončený devátý ročník studentské soutěže Spotřeba pro život. Studenti měli za úkol vytvořit vzorové číslo spotřebitelského časopisu, přičemž museli prokázat své znalosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Stejně jako v předchozích ročnících tradiční soutěže byla i letos kvalita soutěžních časopisů velmi vysoká. Odborná porota přesto musela určit jasné pořadí vítězů. Na prvním místě se umístili studenti Gymnázia Ústí nad Labem, Jateční 22 s časopisem SPOFIN. Z druhého místa se mohou těšit soutěžící z Albrechtovy střední školy z Českého Těšína s časopisem Poradíme co a jak, a ze třetího místa pak studenti ze Střední školy služeb a podnikání z Ostravy – Poruby s časopisem Řešte / Nevěřte.

Všechny tři kolektivy dostanou spolu se svými pedagogy jako cenu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu. Další dva vyhodnocené soutěžní kolektivy se mohou těšit na věcné ceny. Na společném čtvrtém a pátém místě se umístili studenti ze Střední odborné školy Drtinova z Prahy 5 s časopisem FIN & SPOR a studenti ze Střední odborné školy podnikání a obchodu z Prostějova s časopisem Esl. Každá škola, jejíž studenti se do soutěže zapojili, obdrží navíc zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

I když je způsob zpracování daného tématu vždy plně v rukou soutěžních kolektivů, v letošním ročníku soutěže studenti museli časopisy postavit hlavně na příbězích spotřebitelů, kteří se při uplatňování svých spotřebitelských práv dostali do problémů. Studenti měli vyhodnotit, zda spotřebitelé postupovali správně či špatně. Měli také vytvořit anketu k dané problematice, a to nejen mezi svými spolužáky.

Soutěž pořádanou v rámci mezinárodní soutěže Spotřeba pro život v České republice vyhlašuje obecně prospěšná společnost dTest pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové. Je každoročně vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, ale mohou se jí účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých.

Účastníci soutěží v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností s předem stanoveným tématem, včetně vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, osm až 12 číslovaných stran obsahu a čtyři strany samostatné obálky; na titulní straně je uvedeno logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů.