Vyhlášení výsledků studentské soutěže Spotřeba pro život 2014

„Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.“ – Takové bylo motto již pátého ročníku studentské soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu. Nosným tématem letošního ročníku bylo nakupování na internetu se zaměřením na dopady nového občanského zákoníku.

Online nákupy má v oblibě stále větší procento spotřebitelů. Znají přitom svá práva? Cílem soutěže bylo, aby se studenti seznámili s novinkami, které v této oblasti nový občanský zákoník přináší.

Soutěžní výtvory nás potěšily, pobavily, i překvapily. Některé redakční týmy vsadily na silný design, jiné se soustředily na informační stránku a hodnotu podávaných informací. Ocenili jsme jak kreativní přístup, tak preciznost zpracování i výběr publikovaných témat. Odborná porota to neměla jednoduché, nicméně na základě několika hodnotících kritérií vybrala pět nejzdařilejších výtvorů. Jsou to:

1. místo:

Spotřebitelský časopis „Eshoping“ ze Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

2. místo:

„Spotřebitelský měsíčník“ ze Střední školy nábytkářské a obchodní, Bystřice pod Hostýnem

3. místo:

Spotřebitelský časopis „(Ne)Víte?!“ z Vyšší odborné školy a Obchodní akademie, Chotěboř

4. místo:

Spotřebitelský časopis „RPMtimes“ ze Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov

5. místo:

Spotřebitelský časopis „NET for US“ ze Střední odborné školy podnikání a obchodu, spol. s r. o., Prostějov

Redaktoři vítězných studentských časopisů převzali ceny od časopisu dTest a společnosti Tescoma s. r. o. Zlín, hlavní cenou potom byla návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku, kterou věnovala paní europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, MBA. I v tomto ročníku soutěže získala třída s největším počtem zaslaných soutěžních časopisů speciální ocenění v podobě možnosti návštěvy zkušebních laboratoří Textilního zkušebního ústavu, s. p. Brno. O uvedenou cenu se tentokrát podělily 2 třídy z Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
Každá zúčastněná škola navíc obdržela zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Soutěže, vyhlášené v tomto ročníku dTestem s podporou Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací, se v České republice zúčastnilo celkem 27 soutěžních časopisů.

Rádi bychom poděkovali za podporu všem koordinátorům z řad dospělých, kteří byli součástí soutěžních týmů.

Vítězný časopis si můžete prohlédnout níže. Gratulujeme!