Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2015

Mezinárodní soutěž pro studenty středních a odborných škol s názvem „Spotřeba pro život“ běží již po patnácté. V jejím rámci vyhlašujeme i letos  soutěž v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb (včetně veřejných). Soutěžní kolektivy, které se umístí na prvních třech místech, se spolu se svými koordinátory za odměnu podívají do jednoho ze sídel Evropského parlamentu ve Štrasburku či Bruselu.

Soutěž organizujeme s podporou Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a pod laskavou záštitou poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA.

Motto soutěže: „Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.“

Nosné téma letošního ročníku soutěže zní:
„Proč potřebujeme a jak využíváme finanční gramotnost.“

PROPOZICE

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenná redakční rada a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně vypracování souvisejících testů výrobků a služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů a redakční rady. Dodržení vymezeného rozsahu a formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.

Doporučený postup

V České republice se stále více rodin i jednotlivců dostává do tzv. „dluhové pasti“, kdy ztrácejí schopnost splácet své závazky. Přitom mnohým z těchto případů by bylo možné předejít rozumným hospodařením vycházejícím ze zásady, že utrácet mohu jen tolik, kolik dokáži ufinancovat. V rámci obsahu soutěžního časopisu tedy máte přesvědčit čtenáře, že nejen chápete důležitost řádného finančního hospodaření, ale že se tak dokážete v případě potřeby i chovat. Uměli byste si již správně vybrat půjčku na financování svého vysokoškolského studia? Porovnáváte ceny při nákupu módního oblečení? Jaké jiné konkrétní možnosti vám přináší znalost finanční gramotnosti? A odpovídá její výuka na vaší škole vašim potřebám (uměli byste navrhnout její zpestření či zefektivnění)? Jako jeden z informačních zdrojů si u koordinátora soutěže můžete vyžádat v tištěné podobě brožuru „Svět financí“.

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

První tři soutěžní kolektivy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do jednoho ze sídel Evropského parlamentu (Štrasburk, Brusel), věnovaný poslankyní Evropského parlamentu MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA.

Dalších 5 vyhodnocených soutěžních kolektivů obdrží věcné ceny a upomínkové předměty.
Každá škola zúčastněná v národním kole soutěže obdrží navíc zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Organizace soutěže

1. Soutěžní časopisy je nutné doručit na adresu koordinátora soutěže pana Zdeňka Krula, Kpt. Jaroše 1194, 765 02  Otrokovice, nejpozději do 30. 4. 2015.

2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 15. 6. 2015 na webových stránkách pořadatele www.dtest.cz. Vítězové budou rovněž informováni přímo.

3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátora soutěže p. Zdeňka Krula, e-mail: krul@dtest.cz, mobil 605 435 708.

4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a spotřebitelské problematiky.

5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.

Vedle soutěžní tištěné verze časopisů lze zpracovat rovněž jejich elektronickou verzi, která však nebude zařazena do soutěže.