Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2022

Už do 14. ročníku vstupuje letos klání studentů ve tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež. Letošní téma soutěže s názvem Online hry nepřinášejí jen zábavu, ale i rizika je mladším ročníkům velmi blízké. Studenti budou prokazovat svou kreativitu a znalosti v oblasti online her, a to zejména z pohledu všech omezení a rizik, které na ně v tomto specifickém prostředí číhají. Vítězné týmy se za odměnu podívají do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Soutěž vyhlašuje spotřebitelská organizace dTest.

Soutěž vyhlašujeme pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Českého telekomunikačního úřadu a kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaji.

Motto soutěže: Každá hra má svá pravidla a je dobré vědět, čím se řídit ve světě online gamingu


Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je:
Online hry nepřináší jen zábavu, ale i rizika


Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Odměna čeká na pět nejúspěšnějších soutěžních časopisů, jejichž tříčlenné redakční týmy obdrží věcné ceny, věnované vyhlašovatelem soutěže a jejími podporovateli.

První tři redakční týmy získají spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku, věnovaný místopředsedou Evropského parlamentu Marcelem Kolajou. Program exkurze bude upřesněn na počátku nového školního roku 2022/2023.

Každá škola zapojená do soutěže obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty gymnázií a středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit.

Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, osm až dvanáct číslovaných stran obsahu a čtyři strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů. Dodržení vymezeného rozsahu a tištěné formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.

Doporučený postup

Počítačové hry se přesunuly na internet, propojily obrovské množství lidí a odstartovaly růst vývojářských společností s miliardovými zisky. Takové prostředí zákonitě přilákalo nejrůznější podnikavce, jejichž úmysly nejsou vždy úplně čisté. Soutěžící by měli vysvětlit, jaká omezení z pohledu věku platí v oblasti online her. Není totiž výjimkou, kdy se děti naučí ovládat jednoduché obrázkové hry na tabletu dříve než mluvit.

Herní průmysl jako nový fenomén zabírá ve společnosti pozice, které dříve náležely zejména profesionálnímu sportu. Pořádají se velké turnaje, kde profesionální hráči získávají velmi zajímavé finanční odměny. S financemi je online hraní spojeno ale na všech úrovních. V rámci zpracovávaného soutěžního časopisu se lze věnovat mimo jiné oblasti samotných nákupů her na internetu i dalším platbám, ke kterým jsou hráči v zápalu boje velmi často vyzýváni.

Soutěžící se mohou také zaměřit na to, jak mají provozovatelé herních serverů ošetřenou identitu jednotlivých hráčů. Je pravidlem, že účastníci online herního soupeření nevystupují pod svým skutečným jménem, ale navzájem mohou bez omezení komunikovat. Následný kontakt hráčů mimo online svět může skrývat řadu nepříjemných překvapení.

Hodnocení

Soutěžní časopisy bude hodnotit odborná porota, jejíž hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:

  • nápad,
  • odbornost,
  • vzhled časopisu,
  • celkový dojem.

Organizace soutěže

  1. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, nejpozději do 31. května 2022.
  2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 15. června 2022 na webových stránkách pořadatele www.spotrebaprozivot.cz. Vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.
  3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na oddělení péče o zákazníky dTestu, e-mail: spoluprace@dtest.cz, telefon: 241 404 922.
  4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a spotřebitelské problematiky.
  5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.