Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2023

Už do 15. ročníku letos vstupuje soutěž pro studenty Spotřeba pro život spočívající v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež. Očekáváme, že letošní téma věnující se influencerům a jejich vlivu na (nejen) nákupní chování je studentům dobře známé a bude pro ně zajímavé. Studenti v rámci přípravy soutěžního časopisu musejí kromě kreativity a schopnosti sběru informací, přípravy průzkumu či zajímavého rozhovoru prokázat i to, že se umějí zamyslet nad tím, jak a čím je influenceři ovlivňují a do jakých oblastí života jejich vliv zasahuje. Vítězné týmy se za odměnu s dTestem podívají do sídla Evropského parlamentu.

Soutěž vyhlašujeme pod záštitou Českého telekomunikačního úřadu a kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaji.

Motto soutěže: Kdo si chce pořizovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.


Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je:
Influenceři a jejich vliv na (nejen) nákupní chování


Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Vyhodnoceno bude pět soutěžních časopisů, jejichž tříčlenné redakční týmy obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže a jejími podporovateli.

První tři redakční týmy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo Bruselu věnovaný kvestorem Evropského parlamentu Marcelem Kolajou.

Každá zapojená škola obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty gymnázií a středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit.

Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně případného vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů. Dodržení vymezeného rozsahu a tištěné formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.

Doporučený postup

Influenceři dnes využívají veškeré komunikační kanály, zejména však sociální sítě. Kdo ale jsou? Čím se živí?  

Sociální sítě umožňují v reálném čase a zdarma oslovit fanoušky na celém světě. Není tak divu, že za světovými influencery stojí až desítky miliónů obdivovatelů. I čeští influenceři mají statisíce sledujících, a stávají se tak vzory pro velké množství zejména mladých lidí. Ovlivňují jejich názory, chování, vzhled, ale také to, čím se obklopují.  

Ne vždy si fanoušci uvědomují, že v řadě případů jde o placenou spolupráci, a influenceři tak nemusejí propagovat zboží, které jim vyhovuje, nýbrž zboží obchodníků, kteří jim za propagaci platí. To je pak zdrojem jejich obživy. Zatímco placená reklama musí být náležitě označena, vystupování influencerů není označeno jako reklama, a může tak vypadat autenticky.  

Soutěžící se tak mohou zaměřit nejen na to, co vlastně influenceři „prodávají“ a jakým způsobem ovlivňují nakupování konkrétních výrobků či služeb, ale i na to, zda placenou spolupráci přiznávají. Jsou soutěžící či jejich vrstevníci influencery ovlivňováni a nakupují podle nich? Jaké výrobky či služby nejčastěji? V časopise se lze také věnovat tomu, zda by například neměla být zřetelně označena jakákoliv placená spolupráce, a také tomu, jaká další rizika jsou se sledováním influencerů spojena. 

Hodnocení

Soutěžní časopisy bude hodnotit odborná porota, jejíž hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:

  • nápad,
  • odbornost,
  • vzhled časopisu,
  • celkový dojem.

Organizace soutěže

  1. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, nejpozději do 31. května 2023. A zároveň elektronickou kopii časopisu v témže termínu na e-mail spoluprace@dtest.cz (přednostně formát pdf).
  2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 15. června 2023 na webových stránkách pořadatele www.spotrebaprozivot.cz. Vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.
  3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na oddělení péče o zákazníky dTestu, e-mail: spoluprace@dtest.cz, telefon: 241 404 922.
  4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a spotřebitelské problematiky.
  5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.