Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2024

Letošní rok zahajujeme již 16. ročníkem soutěže pro studenty Spotřeba pro život spočívající v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež. Věříme, že téma Život a práva v digitální éře je téma, které studentům není cizí a jeho podrobnější studium pro ně bude zajímavé a přínosné. Studenti v rámci přípravy soutěžního časopisu musejí prokázat schopnost sběru informací, jejich posouzení a zpracování a také poutavého grafického zpracování. I když jde o generaci, které s technologiemi vyrostla, musí se vyrovnávat nejen s přínosy, ale i riziky online světa. Vědí, jak se mohou bránit? A jaká práva mají? Dokáží se zamyslet i nad tím, jak udržet rovnováhu online a offline života? Vítězné týmy se za odměnu s dTestem podívají do sídla Evropského parlamentu.

Soutěž vyhlašujeme pod záštitou Českého telekomunikačního úřadu a kvestora Evropského parlamentu Marcela Kolaji.

Motto soutěže: Kdo si chce pořizovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a využít.


Nosným tématem tohoto ročníku soutěže je:
Život a práva v digitální éře


Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Vyhodnoceno bude pět soutěžních časopisů, jejichž tříčlenné redakční týmy obdrží věcné ceny věnované vyhlašovatelem soutěže a jejími podporovateli.

První tři redakční týmy obdrží spolu se svými koordinátory jako cenu zájezd do sídla Evropského parlamentu v Bruselu věnovaný kvestorem Evropského parlamentu Marcelem Kolajou.

Každá zapojená škola obdrží zdarma předplatné tištěné verze časopisu dTest pro následující školní rok.

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty gymnázií a středních škol, vyšších odborných škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolních odborných aktivit.

Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenný redakční tým a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového vydání spotřebitelského časopisu pro mládež zaměřeného na zpracování vlastních rozborů poznatků a zkušeností získaných v rámci vyhlášeného nosného tématu, včetně případného vypracování souvisejících testů výrobků či služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů. Dodržení vymezeného rozsahu a tištěné i elektronické formy časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.

V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů a převzaté materiály by neměly tvořit většinu obsahu časopisu.

Doporučený postup

Náš život se čím dál více přesunuje do digitálního světa. Nakupujeme nejrůznější zboží, digitální produkty či služby. Stahujeme si z internetu digitální obsah a s ním pak určitým způsobem zacházíme, tedy využíváme digitální služby. Dříve běžné zboží se stává zbožím s digitálními vlastnostmi, například není televize jako televize.

Pokud si objednáte digitální obsah či službu, máte obdobně jako v případě jakéhokoliv jiného zboží právo jej reklamovat. Víte ale, kde a jak? Liší se reklamace běžného zboží od reklamace digitálního?

Často máme dojem, že některé produkty či služby jsou zdarma. Obvykle však za ně platíme svým soukromím a osobními daty. Jak je obchodníci mohou využít? A kdo a jak je může třeba i zneužít? Soutěžící se tak mohou zaměřit nejen na nové pojmy a práva spotřebitelů s nimi spojená, ale také se zamyslet, zda placení za zboží či službu osobními daty je vždy výhodné a zda nenese pro ně také nějaká rizika.

Dnešní mladá generace s technologiemi vyrostla, bohužel se ale již od dětství mohla setkat i s takovými problémy, jako je kyberšikana či kyberšmejdi. V časopise se tak soutěžící mohou věnovat i tomu, co se za těmito pojmy skrývá a jak se bránit. Stejně tak se soutěžící mohou zamyslet, jak udržet digitální život na uzdě a jak nastavit rovnováhu mezi online a off-line životem.

Hodnocení

Soutěžní časopisy bude hodnotit odborná porota, jejíž hodnocení bude vycházet z následujících kritérií:

  • nápad,
  • odbornost,
  • vzhled časopisu,
  • celkový dojem.

Organizace soutěže

  1. Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10 – Vršovice, nejpozději do 15. března 2024. A zároveň elektronickou kopii časopisu v témže termínu na e-mail spoluprace@dtest.cz (přednostně formát pdf).
  2. Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději 31. března 2024 na webových stránkách pořadatele www.spotrebaprozivot.cz. Vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.
  3. S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na oddělení péče o zákazníky dTestu, e-mail: spoluprace@dtest.cz, telefon: 241 404 922.
  4. Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím předaných materiálů k propagaci soutěže a spotřebitelské problematiky.
  5. Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.