Výsledky studentské soutěže Spotřeba pro život 2014

Titulní strana soutěžního časopisu Eshoping 2014